"TITTA VAD JAG KAN"

Lek och lär tillsammans!

Den här boken är till dig som är nybliven förälder, men också till dig som har ett nyfött barn i din närhet. Lär dig se den växande rörelseförmågans betydelse för barnets tidiga utveckling och upptäck allt som barnet övar på innan det klarar av att stå på egna ben. Den första tiden blir mer meningsfull och rolig när du kan delta på ett insiktsfullt sätt i barnets utveckling. Boken innehåller många tips och råd som kan inspirera både dig och det lilla barnet på vägen.

Kristina Persson, docent och leg sjukgymnast, har arbetat med barn sedan 70-talet. Sedan många år arbetar hon bland barn med avvikande rörelseutveckling och har också utvecklat metoder för att så tidigt som möjligt hitta barn som behöver hjälp. Hon ger även föreläsningar och kurser i ämnet. Efter möten med tusentals barn och deras föräldrar har hon stor erfarenhet av hur barns rörelseförmåga ser ut och vad den betyder för det lilla barnets lek och utveckling - från de första trevande rörelserna mot tyngdkraften till de första stolta stegen på egen hand.