SOMP-I

Structured Observation of Motor Performance in Infants (SOMP-I) är en metod för att bedöma motoriska förmåga hos barn under första levnadsåret. Genom att använda SOMP-I och dess undersökningsteknik lär man sig att strukturerat undersöka små barns motorisk nivå och motoriskt utförande. Detta har visat sig vara mycket värdefullt inte bara för undersökaren men även för barnets föräldrar och andra vårdgivare. Via olika moduler lär du dig modellen och testar din egen förmåga.

Undersökningsresultat presenteras i ett formulär som kan skrivas ut och bifogas till barnets medicinska journal.

SOMP-I ersätter alla tidigare versioner av SOMP-I.

Läs mer på www.somp-i.se