BARNENS RÖRELSEBYRÅ & UIC

Under 2015 deltog Kine i Buisness Lab, ett program i regi av Uppsala Innovation Center (UIC). Målet med programmet är att ge ökad kunskap om affärsutveckling, finansiering och vad som krävs för att bygga affärskoncept och en organisation. Du kan läsa mera om hennes erfarenheter på sidan 42 i UICs årsberättelse.