MOTORISK UNDERSÖKNING AV DET LILLA BARNET

Ytterligare en kurs har avslutats. Det känns inspirerande att få diskutera och reflektera över vad som krävs för att undersöka spädbarn. Har vi rätt förutsättningar? Ger vi barnet möjlighet att prestera sitt bästa? För varje kurs lär vi oss mera som kan hjälpa oss i att utveckla bedömningen av de minsta barnen. Nu ser vi framemot behandlingskursen i höst!

« Tillbaka