SMÅTTINGRÖRA®

Småttingröra® är en inspirerande utbildning för dig som är nybliven förälder. Kursleder är sjukgymnast Kristina Persson, författare av boken "Titta vad jag kan".

Du får lära dig om ditt barns tidiga rörelseutveckling. Du får konkreta tips och råd så att du med enkla medel kan anpassa leken till ditt egen barns förmåga. Samvaron blir roligare, mer meningsfull och spännande.

Ungefär 2 månader efter barnets födelse, när du och ditt barn börjat lära känna varandra och ni börjar vända blickarna ut mot världen igen, är det dags för Småttingröra®.

Småttingar lär sig om världen genom att röra sig i den, se på den, ta på den och smaka på den! Du som nybliven förälder är den viktigaste ledsagaren.

Genom att delta i Småttingröra® får du möjligheten att ännu bätre förstå vad ditt barn kan och vad det håller på att lära sig!

Om du är intresserad av att delta i Småttingröra® mejla din intressanmälan till: info@barnensrorelsebyra.se