IDÉ

Barnets utveckling under det första levnadsåret är en fantastisk resa!

Inför resan finns nästan all utrustning på plats. Hjärnan, som är en förutsättning för att barnet ska kunna röra sig och utveckla hela sin person finns där med miljarder och åter miljarder av nervceller som är redo att tas i bruk.

Barnets rörelser är viktiga i denna spännande process. Till exempel, när barnet försöker hålla huvudet så att det kan följa spännande saker med blicken utvecklas kontakter mellan nervceller i hjärnan som styr huvudets rörelser och sådana som styr synen. För varje nytt försök blir kontakterna starkare och rörelserna säkrare.

De första månaderna är rörelseförmågan begränsad och barnet är beroende av att någon förstå dess behov. Som förälder är du både tolkare och inspiratör på Ditt barns upptäcktsresa.

Småttingröra® erbjuder kompetent utbildning i små gupper. Du får konkreta tips och råd som är anpassade till just ditt barns förmåga. Så blir samvaron med ditt barn tryggare, mer meningsfull och mycket inspirerande!