MOTORISK UNDERSÖKNING AV DET LILLA BARNET
(0-12 mån) med hjälp av Structured Observation of Motor Performance in Infants (SOMP-I)

Datum: Hösten 2020 i Uppsala (datum kommer under våren).

Målgrupp:

Kursen vänder sig till leg fysioterapeuter/sjukgymnaster som är verksamma bland barn. Kursen rekommenderas ur ett kvalitetssäkringsperspektiv för den som planerar att använda SOMP-I i sin kliniska verksamhet.

Antal deltagare:
12 personer

Mål och innehåll:

Att kunna genomföra en systematisk undersökning och bedömning av motorisk förmåga under det första levnadsåret med avseende på nivå och utförande (kvalitet) enligt SOMP-I. Kursen omfattar också tidig identifikation av motoriska avvikelser och undersökningsteknik.

Kurstillfällen:

Fyra heldagar, 28 februari-1 mars och 8-9 april, i Uppsala. Under kursen får du som deltagare tillgång till SOMP-I via en kursinloggning och det är rekommenderat att du mellan kurstillfällena övar undersökningstekniken på din arbetsplats. Mellan kurstillfällena önskar vi att du filmar en bedömning genomförd enligt SOMP-I. I kursdel 2 tittar vi på era filmer tillsammans och du får återkoppling av kursledarna och övriga deltagare. Planera därför i god tid in filmning av barn under 1 år mellan de två kurstillfällena

Kursledare:

Kristina Persson, docent och leg sjukgymnast och Kine Johansen, leg fysioterapeut, Med dr. Båda specialister i pediatrik Kursen genomförs av Barnens Rörelsebyrå™. Läs mer om kursledarna på www.barnensrorelsebyra.se

Avgift:

6800 sek/deltagare exklusive moms. I priset ingår tillgång till SOMP-I under kursperioden samt  fika. Var god ange fakturamottagare och fakturaadress i samband med anmälan.

Anmälan:

"Först till kvarnen"-principen gäller, men senast 1 februari. Anmälan är bindande. Anmälan görs till info@barnensrorelsebyra.se.
Information om kursen som schema och kurslokal sänds efter bekräftelsen för deltagandet.