MOTORISK UNDERSÖKNING AV DET LILLA BARNET (0-12 mån)

Digital kurs våren 2024


Målgrupp

Kursen vänder sig till leg fysioterapeuter/sjukgymnaster som är verksamma bland barn. Kursen rekommenderas ur ett kvalitetssäkringsperspektiv för den som planerar att använda SOMP-I i sin kliniska verksamhet.

Mål och innehåll

Att kunna genomföra en systematisk undersökning och bedömning av motorisk förmåga under det första levnadsåret med avseende på nivå och utförande (kvalitet) enligt SOMP-I.

Kursen omfattar följande delar: 1) Om motorik och tidig upptäckt, 2) Om SOMP-I, 3) Undersökningsteknik, 4) SOMP-I vid 10-12 månader, 5) SOMP-I webben, 6) Färdighetsträning och repetition, 7) Tolkning av fynd, och 8) Kommunicera resultat.

Kursupplägg

Kursen genomförs helt digitalt med fyra gemensamma kursträffar online:

-  Uppstart 24 januari kl. 14.00-16.00 (OBS! Nytt datum)

-  Avstämning I 7 mars kl. 14.00-16.00

-  Avstämning II 18 april kl. 13.00-16.00

-  Avslutning 22 maj kl. 14.00-16.00 (OBS! Nytt datum)

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar och uppdrag som du genomför på egen hand. Detta motsvarar ungefär 40 timmar. Tidigare kursdeltagares erfarenhet har varit att vana och tillgång till spädbarn i klinik påverkar tidsomfattningen. Utöver detta tillkommer tid för färdighetsträning. Vi rekommenderar att du avsätter tid regelbundet för kursen under hela våren.

Du kommer vid kursstart paras ihop med en annan kursdeltagare som du kommer att samarbeta med under kursens gång.

Under kursen får du tillgång till vår digitala lärplattform och SOMP-I (www.somp-i.se).

Anmälan

Anmälan senast 31 december 2023. Anmälan är bindande och görs till info@barnensrorelsebyra.se.

Kursen kostar 14 500 kr exklusive moms. I priset ingår tillgång till vår digitala lärplattform och SOMP-I under kursperioden. Var god ange fakturamottagare och fakturaadress.

Kursledare

Kristina Persson, docent och leg sjukgymnast och Kine Johansen, leg fysioterapeut, Med dr. Båda specialister i pediatrik. Kursen genomförs av Barnens Rörelsebyrå. Läs mer om kursledarna på www.barnensrorelsebyra.se