MOTORISK UNDERSÖKNING AV DET LILLA BARNET (0-12 mån) med hjälp av Structured Observation of Motor Performance in Infants (SOMP-I)

Datum: 5-6 oktober och 30 november-1 december 2020 i Uppsala

FULLTECKNAT, men hör gärna av dig om du vill stå på vår reservlista.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till leg fysioterapeuter/sjukgymnaster som är verksamma bland barn. Kursen rekommenderas ur ett kvalitetssäkringsperspektiv för den som planerar att använda SOMP-I i sin kliniska verksamhet.

Antal deltagare:
12 personer

Mål och innehåll:

Att kunna genomföra en systematisk undersökning och bedömning av motorisk förmåga under det första levnadsåret med avseende på nivå och utförande (kvalitet) enligt SOMP-I. Kursen omfattar också tidig identifikation av motoriska avvikelser och undersökningsteknik.

Kurstillfällen:

Fyra heldagar, 5-6 oktober och 30 november-1 december, i Uppsala. Under kursen får du som deltagare tillgång till SOMP-I via en kursinloggning och det är rekommenderat att du mellan kurstillfällena övar undersökningstekniken på din arbetsplats. Mellan kurstillfällena önskar vi att du filmar en bedömning genomförd enligt SOMP-I. I kursdel 2 tittar vi på era filmer tillsammans och du får återkoppling av kursledarna och övriga deltagare. Planera därför i god tid in filmning av barn under 1 år mellan de två kurstillfällena

Kursledare:

Kristina Persson, docent och leg sjukgymnast och Kine Johansen, leg fysioterapeut, Med dr. Båda specialister i pediatrik Kursen genomförs av Barnens Rörelsebyrå™. Läs mer om kursledarna på www.barnensrorelsebyra.se

Avgift:

6800 sek/deltagare exklusive moms. I priset ingår tillgång till SOMP-I under kursperioden samt  fika. Var god ange fakturamottagare och fakturaadress i samband med anmälan.

kursinbjudan Motorisk undersökning av det lilla barnet 2020.pdf

Anmälan:

Anmälan öppnar 15 april. "Först till kvarnen"-principen gäller, men senast 31 augusti. Anmälan är bindande. Anmälan görs till info@barnensrorelsebyra.se.
Information om kursen som schema och kurslokal sänds efter bekräftelsen för deltagandet.