MOTORISK UNDERSÖKNING AV DET LILLA BARNET (0-12 mån) med hjälp av Structured Observation of Motor Performance in Infants (SOMP-I)

FULLTECKNAT

Datum: Digital kurs våren 2021

Målgrupp:

Kursen vänder sig till leg fysioterapeuter/sjukgymnaster som är verksamma bland barn. Kursen rekommenderas ur ett kvalitetssäkringsperspektiv för den som planerar att använda SOMP-I i sin kliniska verksamhet.

Antal deltagare:
12 personer

Mål och innehåll:

Att kunna genomföra en systematisk undersökning och bedömning av motorisk förmåga under det första levnadsåret med avseende på nivå och utförande (kvalitet) enligt SOMP-I. Kursen omfattar också tidig identifikation av motoriska avvikelser och undersökningsteknik.

Kurstillfällen:

Kursen startar med en gemensam träff på Zoom 16 februari kl. 14.00-16.00 för genomgång om praktiska detaljer kring kursen. Sedan genomför du kursdel 1 på egen hand, innan vi ses på zoom för kursdel 2, 24-25 maj.

Under kursen får du som deltagare tillgång till SOMP-I via en kursinloggning. Innan kursdel 2 önskar vi att du har använt metoden i din kliniska verksamhet (vi rekommenderar 5 barn eller fler) och att du filmar en bedömning genomförd enligt SOMP-I. I kursdel 2 tittar vi på era filmer tillsammans och du får återkoppling av kursledarna och övriga deltagare.

Kursledare:

Kristina Persson, docent och leg sjukgymnast och Kine Johansen, leg fysioterapeut, Med dr. Båda specialister i pediatrik Kursen genomförs av Barnens Rörelsebyrå™. Läs mer om kursledarna på www.barnensrorelsebyra.se

Avgift:

6800 sek/deltagare exklusive moms. I priset ingår tillgång till SOMP-I under kursperioden samt  fika. Var god ange fakturamottagare och fakturaadress i samband med anmälan.

Anmälan:

"Först till kvarnen"-principen gäller, men senast 31 januari. Anmälan är bindande. Anmälan görs till info@barnensrorelsebyra.se.

kursinbjudan digital SOMP-I kurs VT21.pdf