FYSIOTERAPI FÖR DET LILLA BARNET

En kurs i konkreta fysioterapeutiska åtgärder och praktiska råd i behandling av barn under året baserade på undersökningsmodellen Structured Observation of Motor Performance in Infants (SOMP-I).

2-3 oktober och 13-14 november 2023


Målgrupp

Leg sjukgymnaster/fysioterapeuter som är verksamma bland barn och som har gått kursen ”Motorisk undersökning av det lilla barnet”.

Antal deltagare: 12 personer 

Mål och innehåll

Att med hjälp av en bedömning enligt SOMP-I kunna identifiera behandlingsmål i funktionella situationer, samt genomföra fysioterapI för att nå dessa mål. Kursen är riktad mot att ge fysioterapeuten konkreta praktiska förslag på behandling.

Del 2 av behandlingskursen utgår främst från deltagarnas egna filmer och frågor/frågeställningar.

Kurstillfällen

Fyra heldagar, 2-3 oktober och 13-14 november. Kursen är helt online.

För att få ut så mycket som möjligt av kursen rekommenderar vi att du planerar in behandling på barn under 1 år mellan kurstillfällena för att få möjlighet att praktiskt prova på övningar. Vi önskar även att du mellan kurstillfällena filmar en behandling. I kursdel 2 tittar vi på era filmer tillsammans och du får återkoppling av kursledarna och övriga deltagare. Planera därför i god tid in filmning av barn under 1 år mellan de två kurstillfällena.

Kursledare

Kristina Persson, leg sjukgymnast och docent, och Kine Johansen, leg fysioterapeut och Med dr. Båda specialister i pediatrik. Kursen genomförs av Barnens Rörelsebyrå.

Avgift

7200 sek/deltagare exklusive moms. Var god ange fakturamottagare och fakturaadress i samband med anmälan.

Anmälan

"Först till kvarnen"-principen gäller, men senast 31 augusti. Anmälan är bindande. Anmälan görs till info@barnensrorelsebyra.se

Kursinbjudan som pdf