Vi har ny hemsida!

Det företag vi använder för att bygga vår hemsida har bytt plattform. Det innebär att vår hemsida har fått en uppdaterat look. Det innebär också en ändring av strukturen för hemsidan där tyvärr nyheterna inte längre hamnar på första sidan. Vi kommer dock även i fortsättningen att uppdatera våra nyheter på hemsidan. För att hitta dem klicka antingen på nyheter i menyraden eller klicka på ikonen under bilden på första sidan.