FÖRELÄSNING OM SMÅ BARNS MOTORISKA UTVECKLING

I januari var Barnens rörelsebyrå i Visby och föreläste om små barns motorik. Initiativtagare till föreläsningen var BarnSam, Region Gotland. BarnSam är en spännande verksamhet som har som uppdrag att samordna insatser mellan olika förvaltningar för olika barngrupper. Läs mer om BarnSam HÄR.

Ni kan även läsa om vår föreläsningar HÄR.